Bitten vivi jensen. There’s something rotten in the State of Denmark

Systemets politiske dom over Bitten Vivi Jensen

Bitten vivi jensen

Men som sædvanlig tager jeg hjertens gerne fejl. I hvert fald er det stensikkert, at nuværende system udelukkende bidrager til ulykkelighed for dem, der ikke kan forsørge sig selv. Jeg havde nemlig tidligere som privatperson været partsrepræsentant i to sager om nære familiemedlemmer. Frederiksberg Kommune afviste hendes kritik og meldte hende til politiet. Flere af de 60-70 sager blev trods massiv dokumentation afgjort med en henvisning til en fortsat dyr udredning i Klinisk Funktion, hvor flere af kommunens sundhedskoordinatorere tillige var ansat.

Nächster

There’s something rotten in the State of Denmark

Bitten vivi jensen

Politiet tiltaler hende den 31. »Derfor mener jeg, at min oplysningspligt kommer før min tavshedspligt. Det vil dog være en stor udfordring, fordi det samtidig er det, at hjælpe andre, der giver Bitten afledning fra at tænke på og mærke de store belastninger og tab, der er i hendes eget liv. Derfor er sagen ikke slut for Bitten Vivi Jensen. Prognose: Bitten har i sit voksne liv også tidligere været ramt af store belastninger og sorger: Hun har været sygemeldt, da hun mistede sin anden mand — sit livs kærlighed — som 42-årig, hvor hun fandt ham død med en blodprop i hjertet. Hun blev ved Retten på Frederiksberg dømt til at betalte ti dagbøder á 500 kroner, samt at skulle betale sagens omkostninger.

Nächster

Systemets politiske dom over Bitten Vivi Jensen

Bitten vivi jensen

In between are the Netherlands and Switzerland. »Det gik op for mig, at meget af sagsbehandlingen var et spil for galleriet. Sådan har Frederiksberg Kommune og anklagemyndigheden ikke set på det. »Selvfølgelig kommer der af og til noget frem, men samlet set lever medierne slet ikke op til deres rolle som den fjerde statsmagt i de her spørgsmål. For efter 35 år på arbejdsmarked var søsteren psykisk nedslidt og nægtet førtidspension.

Nächster

Bitten Vivi Jensen skal i retten for at have videregivet fortrolige oplysninger til Information

Bitten vivi jensen

It is a scandal, and I fear that the future prime minister come to apologise for the mistake, as the current commit, says Bit. Det er også tydeligt - ikke mndst fra Bittens vidnesbyrde - at det går rablende galt, når pengene og ikke samfundets moralske grundlag styrer, fordi det giver øvrigheden en interesse, der går imod borgerens: det er bedre, at der ikke bliver givet penge, end at der bliver givet penge. But to question a corrupt social system? En kriminel handling, mener Frederiksberg Kommune. Her var mere end 200 mennesker mødt op for vise deres støtte til Bitten Vivi Jensen og de offentligt ansattes ytringsfrihed. Cepos skriver i Berlingske 19. Selvfølgeligt gør jeg det,« siger Bitten Vivi Jensen. Not surprisingly, the willingness to deceive lies not only among the unemployed, but to a much greater extent in an economic system that considers cheap labor as a business model.

Nächster

Frederiksberg kommune og politiet kriminaliserer whistleblower

Bitten vivi jensen

Nej, det kan jeg ikke tro, så vi må være endnu flere, der tør sige fra overfor den 'umenneskelig-gørelse', som flere og flere snakker om og som må skyldes stive New Public Management systemer, der tvinger medarbejderen til at handle uetisk? Alligevel havde Frederiksberg Kommune i tre år ment, at Aage skulle i fleksjob. Se den historie her: Fyret efter kritik Med det frivillige arbejde mener Frederiksberg Kommune ikke, at Bitten Vivi Jensen samtidig kan være sygemeldt med stress og depression, som hun fik konstateret, efter hun blev fyret for sit job som ergoterapeut for Frederiksberg Kommunes rehabiliteringsteam i juli 2016. Men jeg håber, at de vil blive klar over, at jeg kun gjorde det af hensyn til dem og deres efterkommere,« siger Bitten Vivi Jensen og tilføjer: »Mit største ønske er, at statsminister Mette Frederiksen giver en undskyldning til alle de borgere, der har været ofre for hendes pensionsreform, en undskyldning — lidt på linje med den, hun nu vil give til Godhjemsdrengene og andre børnehjemsanbragte. Men de kan ikke sige, hvor mange timer. Efter jeg optrådte som whistleblower i Information den 4. Resultat: Ret til førtidspension afvises med henblik på at det ikke er dokumenteret at funktionsevnen ikke kan udvikles.

Nächster

Bitten brød sin tavshedspligt om jobcentrene: Nu skal hun i retten

Bitten vivi jensen

Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven. Giver sig udtryk i tiltagende angreb på områder i hjernen, synsbesvær, gangbesvær, balanceproblemer, manglende kontrol over kropsfunktioner. How much Denmark is there in the German social system? Hun vil have sin egen forvaltning undersøgt eksternt, så kommunens embedsmænd ikke kan undersøge sig selv. Men hun oplevede at løbe panden mod muren. Men da hun selv begyndte at arbejde i det, så hun hvordan nedskæringer gjorde, at sårbare mennesker blev ødelagt af systemet. I september 2017 skriver egen læge i sin vurdering, at Bittens tilstand formodentlig er udløst af de arbejdsmæssige belastninger. Lisa Eltved er nyuddannet socialrådgiver og med til at holde banneret.

Nächster

Bitten Vivi Jensen skal i retten for at have videregivet fortrolige oplysninger til Information

Bitten vivi jensen

Den kritik, Bitten fremfører, har vi ikke hørt fra andre af de involverede. « Journalister er privilegieblinde Selv om Bitten Vivi Jensen tidligere har skrevet læserbreve til Frederiksberg Bladet og én gang deltaget i P1 Debat, så kritiserer hun pressen og journalister for at være »privilegieblinde«, når det drejer sig om undertrykkelse af syge borgere. « Efter hun blev afskediget, er Bitten Vivi Jensen selv blevet aktiv. I stedet for at bevilge førtidspension sendte kommunen borgerne ud i langstrakte og efter Bitten Vivi Jensens mening helt meningsløse ressourceforløb, hvor deres arbejdsevne skulle efterprøves. Der er en fuldkommen mangel på hjælp til en værdig tilværelse og et liv med sygdom der er meget begrænsende for borgerens udfoldelsesmulighed. Kennedy had been accused of being.

Nächster