Bli kvitt skjeggkre. Saneringsmuligheter

Tiltak

Bli kvitt skjeggkre

Videre så kan man være forsiktig med hvor man plasserer kofferten når du er ute på reise. En ekstra gevinst er at de fleste av alle disse grepene vil øke den generelle trivselen i boligen din. Skjeggkre er vingeløse innsekter som hører til børstehalene og er blant de eldste insektene på jorda. Forskjeller på sølvkre og skjeggkre. Giften vil også fungere på sølvkre, men eksperten mener det i dette tilfellet er bedre å løse fuktproblemet som er årsaken til at sølvkre trives.

Nächster

Hvordan bli kvitt skjeggkre?

Bli kvitt skjeggkre

Resmitte vil også være et løpende problem. Voksne individer er 15-19 mm lange, mens nymfer er 2 mm når de kommer ut av egget og gjennom 14 utviklingsstadier vokser de seg større og likere de voksne før de blir kjønnsmodne. Det er spesielt viktig i leiligheter og rekkehus som har tilstøtende enheter over, under eller ved siden av for å hindre spredning. Optimale temperaturer for skjeggkre er det noe usikkerhet rundt, men antatt at de trives i temperaturer fra 20°C til 26°C. Har du vært på reise, sjekk koffert og bager grundig! Blant annet ble alle som besøkte boligen bedt om å ikke plassere ting på gulvet, for å hindre at de skulle få kreene med seg hjem.

Nächster

Produkter

Bli kvitt skjeggkre

Selger påpekte at det innen fire år vil være skjeggkre i halvparten av alle boliger og at dette således er en risiko man må regne med som boligeier. Mekanisk bekjemping Støvsuging bør alltid være en del av flere tiltak og kan være til hjelp for å redusere bestanden. Åte med virkestoffet indoxacarb Advion er spesielt effektivt. Sølvkre derimot har haletråder som er cirka halve kroppens lengde, eller kortere. Dette fordi skjeggkre blant annet spiser papir. Det anbefales å pakke ut ting som er emballert i papp utendørs. Skjeggkre kan bli opptil sju år gamle og har god formeringsevne.

Nächster

Skjeggkre

Bli kvitt skjeggkre

Produkter Produktene omtalt her får du kjøpt billigst hos. Tetting Tetting av sprekker og typiske gjemmesteder for skjeggkre er en viktig del av bekjempelsen og anbefales av Folkehelseinstituttet, basert på. Man bør støvsuge så ofte som mulig og la færrest mulig gjenstander stå på gulvet og lage gjemmesteder for skjeggkreene. Vi anbefaler utplassering av sorte med under hele prosessen. Disse får du kjøpt hos de aller fleste skadedyrbutikker eller gjennom skadedyrfirmaer, og koster gjerne i underkant av en 50-lapp. Finmasket netting kan benyttes på luftekanaler. Dette kan du gjøre for å unngå skjeggkre For å unngå skjeggkre, er det viktig at du holder øye med hva du bringer inn i boligen din.

Nächster

Hva er skjeggkre?

Bli kvitt skjeggkre

Ved tetting av mindre sprekker og hulrom anbefales bruk av. Skal du gjøre det selv, må du bytte ut åte med sprøytemidler, forklarer han. De har et spesielt enzym i tarmen som gjør at de også kan spise papir, og kan gjøre skade i arkiv og bokhyller. Har du fått påvist skadedyr eller har et eksisterende problem hjelper vi deg videre. Oppsummering for best resultat Det er kombinasjoner av flere tiltak og hyppig oppfølging etterkontroll som gir de beste resultatene i kampen mot skjeggkre. Artene skiller seg også fra hverandre utifra hvor de opptrer i bygninger. De vil også trives i hulrom og sprekker, under lister, bak skap og benker og under gulvbelegg.

Nächster

Tips mot skjeggkre

Bli kvitt skjeggkre

Hyppig vask kan gi tilstrekkelig fuktighet til at noen individer overlever, siden man da skaper gunstige forhold der insektene skjuler seg. Jevnlig og grundig støvsuging kan redusere problemet betraktelig. Han legger til at det aller viktigste når man har med skjeggkre å gjøre er å ikke gi opp. Så hvis limfellen fremdeles er klebrig så er det bare en fordel om den inneholder døde kre. Utvikling og aktivitet begrenses kraftig ved temperaturer under 16 grader og stanser helt ved 11 grader. Bekjempelsesperioden med den nye metoden er på et halvt år. Veien videre… Behandlingen er en løpende prosess som forhåpentligvis vil redusere bestanden til et slikt nivå at man i det daglige ikke merker noe særlig til problemet.

Nächster

Tips mot skjeggkre

Bli kvitt skjeggkre

I enden av den flattrykte, langstrakte og tydelig avsmalnende bakkroppen sitter det tre påfallende lange haletråder. Det anbefales hyppig støvsuging når man har limfeller ute, da støv raskt vil kunne ødelegge limfellene. Skjeggkre kan bekjempes med forgiftet åte. Samtidig er spredningsfaren fra en liten skjeggkrebestand mye lavere, sier forsker Anders Aak på Folkehelseinstituttet. De trives best i fuktige miljøer, men sammenlignet med sølvkreet klarer de seg også bra i tørrere miljøer. Skjeggkre trives best i fuktige miljø slik som sølvkre, men klarer seg bedre i mindre fuktige miljø. Når du finner dem i senga har de definitivt brutt en intimgrense! Skjeggkre er trolig et skadedyr som det ikke alltid vil være null-toleranse mot.

Nächster

Tiltak

Bli kvitt skjeggkre

Eller du kan ta et bilde og sende inn til oss på så skal vi ta en vurdering av det — gratis så klart. En viktig årsak til dette, er gjennombruddet som er blitt gjort i bekjempelsen av skjeggkre. Har du oppdaget et sted hvor det er mange nymfer, altså svært små insekter, så kan det være her de legger eggene sine. Denne informasjonen alene er altså ikke nok til å identifisere om det er snakk om skjeggkre eller sølvkre. Vi har inngått samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører og produsenter innen måleteknikk, avfukting, utstyr og preparater. Ved gjentatt grundig støvsuging spesielt rundt lister, dørterskler, sprekker og hulrom vil man kunne fjerne voksne individer og nymfer, og på grunn av skjeggkreets lange utviklingstid fra egg til kjønnsmodent individ være et tiltak for å holde bestanden nede anbefalt hver fjerde dag.

Nächster