Buod ng florante at laura. Florante at Laura Buod ng Buong Kwento

Florante at Laura Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Buod ng florante at laura

Halos mabaliw siya sa kakaisip sa kanyang minamahal na si Laura na baka mapasakamay ng anak ni Konde Sileno na si Konde Adolfo. Halos ikabaliw niya ang pagkakaisip na mapasakamay ng kaaway niyang si Konde Adolfo ang kaniyang minamahal na si Laura. Anak si Konde Adolfo ni Konde Sileno. Sa kalaparan ng mga dahon ng mga puno at sa mga sangang buhol-buhol ay hindi na makapasok ang liwanag na nagmumula sa araw dahilan kung bakit higit na mas madilim sa loob ng kagubatan. Kasama niya si Menandro sa kanyang pagbabalik.

Nächster

Florante at Laura : Ang Kariktan ni Laura

Buod ng florante at laura

Sa ikalawang pagmulat ay isang Moro ang kaniyang nasilayan. Dali-daling lumusob si Florante kasama ang kaniyang hukbo. Inagaw ni Adolfo ang pagkahari at pinilit si Laurang pakasal sa kanya. Noon dumating ang sugo ni Haring Linseo, dala ang sulat ng Hari ng Crotona na humihingi ng tulong sapagkat nilusob ang Krotona ni Heneral Osmalikng Persiya. Ipinapakulong siya nito sa bintang na iniwan niya ang hukbo sa Albanya kahit wala pang utos ng sultan. Isang matapang na pinuno at mapagmahal na ama si Duke Briseo.

Nächster

Florante at Laura: BUOD NG BAWAT ARALIN

Buod ng florante at laura

Naligtas ang babae na walng iba kundi si Laura. Ngunit nahaluan ng lungkot ang kanilang kagalakan nang magkita ang maglolo. Para naman kilalanin ang mga tauhan sa kwentong ito ay maaari mo rin basahin ang. Magdamag na binantayan ng gerero ang binata, na tuwing magigising ay naghihimutok. Namuhay ng mapayapa at matiwasay ang dalawang kaharian. Ang pagbabalik-lakas na ito ay lubhang ikinatuwa ni Aladin, na sa tuwa ay inakap niya si Florante, at napaluha sa galak.

Nächster

maikling buod ng florante at laura

Buod ng florante at laura

Hindi ninais ni Duke Briseo na manatili sa tamis ng layaw at mamuhay sa saya si Florante sapagkat naniniwala ito na hindi dapat mamihasa ang isang bata sa magandang pamumuhay dahil wala itong magandang maidudulot. Lihim namang nakipag-ugnayan si Adolfo sa mga Moro upang muling sumalakay sa Albanya. Pinamunuan ni Heneral Miramolin, isang kilalang mananakop, ang mga taga-Turkiya. Sa narinig na ito, napasigaw ang gerero. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng mga ingay na iyon. Naisulat ito ni Francisco Balagtas noong siya ay nakabilanggo at nasa piitan. Ibinalanggo siya sa loob ng labinwalong araw at ipinatapon sa kagubatan.

Nächster

Florante at Laura Buod ng Buong Kwento

Buod ng florante at laura

Ang naging guro niya rito ay si Antenor. Ipinaliwanag ng gerero na di niya natiis na di tulungan ang binata, sapagkat magkaiba man sila ng pananampalataya, nakaukit din sakanyang puso ang pagtulong sa kapwa, gaya ng iniuutos ng Langit ng mga Kristiyano. Nagpasalamat naman nang lubos si Floranteng ngayon ay masaya na; na sa sobrang pasasalamat, maging si , ang ng awit, ay hindi makapagsaysay. May iniabot itong liham na nagsasabing ang monarkang biyanan ng duke ay humihingi ng tulong dahil ang kaharian ng Krotona ay napapaligiran ng hukbo ni Heneral Osmalik ng Persiya. Di nagtagal nakarating sa Albanya ang magkaibigan. Nakawagayway sa Albanya ang bandilang Moro. Sa pamamaalam ni Florante sa kaniyang paaralan, Isang tagubilin ang pinabaon ng maestro niyang si Atenor, Ito ay tungkol sa pagiging maingat nito sa kaaway, na walang iba kundi si Adolfo, Nahuwag daw basta magtitiwala sa kung anuman ang ipakita ng simuman dahil hindi nakikita ang tunay na nilalaman ng kanilang puso.

Nächster

Florante at Laura

Buod ng florante at laura

Sa sobrang paghihinagpis ay nawalan ng malay si Florante at nahimatay. Pinatawad siya sa kondisyong aalis siya sa Persiya noon din. Dalawang leon ang papalapit sa nakagapos ngunit parang naaawang napahinto ang mga ito sa harap ng lalaki. Paghahambing sa Dalawang Ama Saknong 83-106 Ang Pagdating ng Moro sa Gubat Saknong 68-82 Paggunita sa Nakaraan Saknong 41-40 Panibugho sa Minamahal Saknong 26-40 Masamang Kapalarang Sinapit Saknong 11-25 Puno ng Salita Sa Babasa Nito Nasaan Si Selya? Ang sulat naman ni Laura ay natanggap ni Menandro kung kaya nagawang sumalakay ng hukbo ni Menandro upang iligtas ang kahariang Albanya. Pinapugutan ni Adolfo ang hari at ang Duke.

Nächster