Hämeenkyrön ohitustie. Haluaako Hämeenkyröläiset ohitustien?

Hämeenkyrön ohitustien investointi valtatie 3:lla alkaa

Hämeenkyrön ohitustie

Hanke sisältää kolme eritasoliittymää sekä tarvittavat maantie- ja yksityistiejärjestelyt. Hämeenkyrö on roikkunut ikään kuin löysässä hirressä ohitustietä odotellessaan jo vuosikaudet. Hämeenkyrön Timintien maisemissa ovat ilmeisesti Hämeenkyrön ohitustien valmistelut ja tarkemmat suunnitelmat jo täydessä vauhdissa. Arvostan toki vaikkapa terveydenhuollossa ja opetustoimessa toimineita ja toimivia suomalaisia, mutta muistutan, että heidän toimimiseensa kaikki rahat tulevat elinvoimaisen yritystoiminnan tuloksena. Liikenneturvallisuudelle asetetut tavoitteet toteutuvat hyvin. Tie halkoisi Hämeenkyrön keskustaa laidalta ja menisi myös Timintien yli tai ali. Näin korvaukset niiltä osin pystytään määräämään jo todennäköisesti vuoden 2020 aikana.

Nächster

Hämeenkyrön ohikulkutie

Hämeenkyrön ohitustie

Valtatie 3: Hämeenkyrö vaatii ohitustielle rahoitusta heti Kyröskosken eritasoliittymän jatkoksi Hämeenkyrön kunta vaatii Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2018—2022 valmistelemassaan lausunnossa Hämeenkyrön ohitustien rakentamista välittömästi rakenteilla olevan Kyröskosken eritasoliittymän jälkeen. Pikka kertoo, että rakennuttajat ovat jo nyt ilmoittaneet näkevänsä Hämeenkyrössä potentiaalia. Alta tunnin aikana: noin 45 minuuttia seurasin liikennettä S-marketin liikenneympyrän lieppeillä tavallisena arki-iltapäivänä. Kehittämissuunnitelman tavoitetilaan on tarkoitus edetä vaiheittain. Ikaalisten etuna voisikin olla se, että työvoiman pysyvyys on korkeampi.

Nächster

Vt 3 Tampere

Hämeenkyrön ohitustie

On paljon töitä edessä siinä, etteivät nykyisen väylän yritykset jää ulkopuolelle. Ohitustie nopeuttaisi liikennettä, tekisi sen turvalliseksi ja nykyaikaiseksi. Olen aivan varma, että tämän hallituksen linjaus tuon investoinnin toteuttamisesta vauhdittaisi taloutta ja työllisyyttä vahvasti Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueilla. Hämeenkyrön ohitustie palvelee elinkeinoelämää ja lisää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Yleisesti ottaen Ylöjärven kysyntä kohdistuu keskustaan. Kauppakamarit ovat listanneet Suomen liikenneverkon tärkeimmät korjaus- ja kehittämiskohteet.

Nächster

Tampereen kauppakamari hinkuaa Pirkanmaalle kolmatta raidetta ja Hämeenkyrön ohitustietä

Hämeenkyrön ohitustie

Toimenpiteet on muodostettu palvelutasoanalyysin ja kehittämisvaihtoehtojen kustannustehokkuus- ja vaikuttavuusarvioiden perusteella. Ensimmäisiä neuvotteluita toimijoiden kanssa on käyty. Hallituksen esityksen mukaan Hämeenkyrön ohitustien investointi alkaa tänä vuonna 2,4 miljoonan euron määrärahalla. Matkaa uudella Hämeenkyrön väylällä tulee olemaan kymmenen kilometriä ja sen rakennustyön kustannusarvio on 64 miljoonaa euroa. Sen jälkeen hankkeeseen valittava urakoitsija koordinoi puuston poiston.

Nächster

Haluaako Hämeenkyröläiset ohitustien?

Hämeenkyrön ohitustie

Näin matka-ajan esimerkiksi Tampereelle pitäisi lyhentyä olennaisesti. Uuden ohikulkutien myötä keskusta-asioiminenkin tulee entistä viihtyisämmäksi. Kolmas raide Helsinki-Tampere-välillä palvelee kaikkia päärataan kytkeytyviä paikkakuntia ja vaikutukset säteilisivät laajalle. Ohitustien tuleminen merkitsee Hämeenkyrön kunnan virkamiehille ja luottamushenkilöille melkoista haastetta, jotta Hämeenkyrön keskustalle ei käy kalpaten! Etenkin Kyröskosken osalta se lyhenee jatkossa entisestään. Juhlavan tilaisuuden avasi Hämeenkyrön kunnanjohtaja Antero Alenius, joka taustoitti tilaisuutta siten, että tämän hankkeen juuret ovat 60 vuoden takaa, sillä jo silloin herätettiin ajatus kolmostien ohjaamisesta Hämeenkyrön kuntakeskuksen ohi. Monet ulkopuoliset toimijat ovat sanoneet Tippavaarasta, että paikka on äärimmäisen kiinnostava. Iso vaikutus ohitustien tulemisella on myös Ikaalisille, sillä uuden kolmostien valmistuttua ajoaika Tampereelle lyhenee ja matkan teko sujuvoituu, kun nykyiset liikenneympyrät poistuvat valtatieltä.

Nächster

Valtatie 3, Hämeenkyrön ohitus ja Kostula

Hämeenkyrön ohitustie

Mitään radikaaleja muutoksia tuskin on tulossa, Nurmi ennakoi. Eteläisempi hanke koskee Hämeenkyrön ohitustietä ja pohjoisempi väliä Kostula—Kyröskoski. Ylöjärven tonttiasiamies Jouni Ruokanen kertoo, että tiehankkeen myötä erityisesti Manni-Vilpee -alueen saavutettavuus paranee. Varalan mukaan liikenneaseman saamista Ikaalisiin pyritään edistämään kaikin keinoin. Vanhaa valtatieosuutta voidaan jatkossa kehittää paikallisen maankäytön tarpeisiin.

Nächster