Pollenkollen göteborg. Allmänt om pollenallergi

Pollenprognos Stockholm

Pollenkollen göteborg

Det beror på att det finns flera trädarter som kan orsaka allergisymtom. Sjukvården anser det därför säkert och rekommenderar tabletter med loratadin, desloratadin och cetirizin vid pollenallergi. Om du är allergisk mot flera olika trädpollenarter kan den jobbiga perioden sträcka sig över en stor del av året, från februari till juni, eftersom träden har olika blomningssäsonger. Andra allergier kan hänga ihop med björkpollenallergin Om man har björkallergi är det vanligt att man även har andra allergier, till exempel gräspollenallergi. Variationer i säsong kan förekomma beroende på var du bor.

Nächster

Översiktsplan göteborg del 1, övers

Pollenkollen göteborg

Det finns idag tre principer för behandling vid pollenallergi: undvik ämnet du inte tål, läkemedel som lindrar symptomen och allergivaccination som behandlar orsaken till allergin. Vi är övertygade om att den bästa vården sker i samverkan. Vid svår allergi kan allergivaccination vara ett alternativ. Det finns saker du kan göra och pollenprognosen är till hjälp. Du och din läkare kan diskutera och komma fram till vilken behandling som är lämplig för dig.

Nächster

Pollenprognos Göteborg

Pollenkollen göteborg

Om du känner dig osäker rådgör med läkare eller barnmorska. Beroende på hur långt man befinner sig från en mätstation, desto osäkrare blir pollendata. Med allergivaccination behandlar man orsaken till allergin så att den lindras eller går över. Pollenkoll uppmuntrar därför pollenallergiker att hjälpa varandra. Björkpollenallergi är den vanligaste typen av allergi.

Nächster

Ditt besök

Pollenkollen göteborg

Björkpollensäsongen börjar i mitten på mars och slutar någon gång i mitten på juni. På våren är björkpollen vanligast, under sommaren är det gräspollen som dominerar och är du allergisk mot gråbopollen kan besvären pågå ända in på hösten. I dag har vi 96 verk i drift och en produktion motsvarande behovet av all hushållsel i en stad motsvarande 260. Många gravida och ammande har vid det här laget använt antihistamintabletter utan att negativa effekter har konstaterats på deras barn. Pollenprognos en hjälp för dig som är pollenallergiker För dig som är allergisk mot pollen kan det ibland vara en hjälp att kunna planera efter hur pollenprognosen ser ut. Har du en tid bokad, kom själv till mottagningen och lämna medföljande vän, förälder eller barn hemma.

Nächster

Pollenprognos

Pollenkollen göteborg

På Sydsvenska höglandet, i sydvästra och östra Svealand samt på Gotland finns en förhöjd risk för höga björkpollenhalter. Al I mellersta och norra Norrland förekommer pollen från al men det är liten risk för höga halter. Tala om hur du mår i din pollenallergi just nu och ta hjälp av andra för att se hur andra nära dig mår idag. Ta kontroll med rätt behandling! Vi ska göra plats för 150 000 nya. Tynnered är uppdelat i primärområdena Bratthammar, Grevegården, Guldringen, Kannebäck och Skattegården.

Nächster

Lungor & Luftvägar

Pollenkollen göteborg

Vi tar emot dig med astma, allergi, högt blodtryck eller om du vill göra en hälsoundersökning för att kontrollera att allt står rätt till. Väntetiden för ett läkarbesök beror på typen av problem. Gå inte in på Allergimottagningen. Var rädd om dig själv och andra! Stor röd - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%. När temperaturen de närmaste dagarna tillfälligt blir lite högre startar blomningen hos björkar i gynnade lägen i södra Sverige.

Nächster