Puolueiden kannatus 2020. Puolueiden kannatus, Talous koronan jälkeen

Tilastokeskus

Puolueiden kannatus 2020

Sosiaalisuus tekee puolueista kiinnostavia tutkimuskohteita myös sosiaalitieteilijälle ja erityisesti taloussosiologille, joka pyrkii käsitteellistämään yhteiskuntaa ja yksilöiden toimintaa moninaisten sosiaalisten prosessien seurauksena. Nuoret pelkäävät kuolemaa enemmän kuin vanhat. Risk perceptions across the current political spectrum in Finland: a study of party members. Tutkimukset osoittavat, että enemmistö suomalaisista edelleen samastuu puolueisiin ja valtaosa äänestää puoluetta, johon he samastuvat. Passiiviväestön mielenkiinnon kohteena saattavat olla tulonsiirtojen ja yhteiskunnallisten palveluiden kehittäminen. Haastateltavina ovat Mieli ry:n asiantuntijalääkäri Meri Larivaara ja kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter, joka kertoo, että koronaan liittyviä puheluja on jo tullut. Analysing Finnish consumers in 2009 and 2014.

Nächster

Ylen aamu

Puolueiden kannatus 2020

Puolueet ovat myös edelleen tärkeitä suomalaisille. Esimerkiksi vuosina 2016 ja 2017 kerätyn European Social Surveyn mukaan 55 % suomalaisista 18—84-vuotiaista samastui johonkin puolueeseen, ja 85 % samastuvista oli myös äänestänyt kyseistä puoluetta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Valvontaotteesta kertoo Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio. Tämän blogikirjoituksen pohjana käytettyyn aineistoon liittyy kuitenkin monia epävarmuuksia ja tuloksia ei voida yleistää edes puolueiden Twitter-seuraajien perusjoukkoon. Tutkittavat ilmiöt ovat luonteeltaan sosiaalisia; niistä jokaiseen liittyy jollain tavoin ajatus yksilöstä ja yksilöä ympäröivien ihmisten välisestä dynamiikasta. Väitöskirjassa esitän tutkimuksia, jotka pureutuvat laajasti siihen, minkälaisia puolueiden kannattajat ja jäsenet ovat. Latviassa asuva Pietari Sajaniemi miettii nyt, milloin hän pääsee seuraavan kerran tapaamaan lastaan.

Nächster

Puolueiden kannatus, Talous koronan jälkeen

Puolueiden kannatus 2020

Tarkasteltaessa puolueiden Instagram-seuraajien verkostoja voidaan huomata, että puolueet sijoittuvat hyvin samalla tavalla kuin Twitter-seuraajien verkostossa. Kattavamman kuvan saamiseksi on kuitenkin hyvä tarkastella poliittisia kannattajaverkostoja laajemmin myös muilla sosiaalisen median alustoilla. Keskeiset tulokset on tiivistetty kuvassa 4. Maahantuonti- ja matkatoimistoyrityksen pyörittäjä Kosti Heiskanen kertoo tunnelmiaan Berliinistä. Jäsenten vastausten perusteella lähes neljäsosa ei koe mitään muuta eduskuntapuoluetta itselleen läheiseksi. Osatutkimusten tulokset perustuvat väestötasolla edustaviin kyselytutkimuksiin sekä suurimpien puolueiden jäsenille kohdistettuihin kyselyihin.

Nächster

HS

Puolueiden kannatus 2020

Puolueaktiivit ja kansalaiset kohtaavat turuilla ja toreilla kuvaaja: Aki Koivula Aikaisempien tutkimusten mukaan ihmisillä on taipumusta kannattaa puoluetta, jota myös heidän lähipiirissään kannatetaan esim. Vihreiden, vasemmiston ja sosiaalidemokraattien muodostama kupla tulee entistä näkyvämmäksi. Samoin tarkemmissa analyyseissa tulisi huomioida myös muita Instagram-käyttäjien sosiodemografisia piirteitä, kuten muun muassa asuinalue, jotka ovat yhteydessä puolueiden kannatukseen. Puoluekanta näkyy luottamuksessa muihin ihmisiin Koivula ym. Toimittajina Linda Vettanen ja Marko Miettinen. Haastattelussa Hampurista Pohjois-Saksan merimieskirkon johtaja Valtteri Salmi. Jälkimmäisessä jäsentutkimuksessa ja väitöskirjan viimeisessä osatutkimuksessa verrattiin jäsenten näkemyksiä erilaisista suomalaista yhteiskuntaa uhkaavista riskitekijöistä.

Nächster

IL: SDP:n kannatus porhalsi perussuomalaisten ohi

Puolueiden kannatus 2020

Keskustan kannatus oli suurinta keskimääräisen työttömyyden alueilla, puolue menetti kannatusta kaikilla työttömyysasteen avulla ryhmitellyillä alueilla, vähiten pienen työttömyyden alueilla. Perussuomalaisista irtautunut Sininen tulevaisuus saavutti vaaleissa 1,0 prosentin osuuden äänistä, eikä saanut yhtään edustajaa uuteen eduskuntaan. Attendon liiketoimintajajohtaja Virpi Holmqvist kertoo, millaisia seurauksia vierailukiellolla on ollut. Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies. Suomen suurin alalla on Attendo, jolla on 400 hoivakotia eri puolilla Suomea. Puolueiden kannatusmuutokset olivat Vihreitä ja erityisesti Keskustaa lukuun ottamatta pieniä. Ronald Inglehart 1997 osoitti 90-luvulla, että suomalaiset sijoittuvat maailman kärkeen niin sanottujen post-materiaalisten arvojen edistämisessä.

Nächster

IL: SDP:n kannatus porhalsi perussuomalaisten ohi

Puolueiden kannatus 2020

The social correlates of political party preferences in Finland. Haastateltavana Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Superin erikoissairaanhoidon asiantuntija Elina Ottela. Sosialidemokraattien kannatus näyttää olevan nousussa, mutta Perussuomalaiset ovat edelleen kannatukseltaan suurin puolue. Tästä selvittelytyöstä ja suvun kirjeenvaihdon lukemisesta syntyi juuri julkaistu kirja Veljekset Gallén, joka sukeltaa myös siihen, mihin ei suoraan vastauksia kirjeistä ja muista kirjallisista lähteistä löydy: miksi ihmiset tekivät sellaisia valintoja kuin tekivät, mitä he ajattelivat, mitä ehkä tunsivat. Vastaavasti hallituksen leikkauspolitiikkaan tyytymättömät entiset perussuomalaisten kannattajat ovat suurella todennäköisyydellä ainakin osin siirtyneet kannattamaan sosiaalidemokraatteja. Keinoja valittaessa esille astuvat varsin suuret ihmiskuvaan liittyvät erot. Tutkimustulokset antavat myös tukea sille oletukselle, että puoluekannan vaikutus ei selity pelkästään kannattajien eriävillä demografisilla tai sosioekonomisella taustatekijöillä.

Nächster

HS

Puolueiden kannatus 2020

Ihmistieteiden merkitys yhteiskunnassa ja tutkimusvarojen priorisointi eri puolueiden kannattajien mielestä Tuloksistamme voidaan karkeasti päätellä, että vihervasemmistolainen luottaa todennäköisemmin yhteiskuntatieteen päivystävään dosenttiin, kun taas hallituspuolueiden kannattajat taloustieteilijään. Useita puolueita seuraavat sosiaalisen median käyttäjät ovat usein itsekin mukana politiikassa tai muun muassa toimittajia, järjestöjä tai kansalaisliikkeitä. Sen kannatus alkoi pudota merkittävästi viime vuoden loppupuolella, kun hallitus ajautui kriisiin ja joutui eroamaan. Naiset ovat äänestäneet miehiä aktiivisemmin kaikissa eduskuntavaaleissa vuodesta 1987 lähtien. Marie Curie, Kleopatra ja pari kuningatarta. Vierailukiellot hämmentävät hoiva- ja palvelukotien asukkaiden omaisia.

Nächster