Saturnin čtenářský deník. Domácí příprava

čtenářský deník,referáty...

Saturnin čtenářský deník

Vše dobře dopadne a dokonce na konci odehraje svatba. Zároveň se v ní objevuje spousta komických až groteskních situací, které ovšem nejsou v takovém počtu, aby působily trapně až nudně. Jeho doporučení vypadala velmi slibně, až na pár výstředností, ale mladý muž se ho i přesto rozhodl přijmout. Tento mu¾, ¾ije v Praze v jednom starém domì. Saturnin proto opevnil loď zábranami, aby jeho pán mohl trénovat na tenis.

Nächster

Záškoláwww.nachinanie.ru

Saturnin čtenářský deník

Slečna Barbora se vrátila z kuchyně a pronesla populární větu pražských tramvajáků o tom, že jsme bez proudu. Ale když už pána začínaly tetčiny připomínky lézt na nervy, tak se ji rozhodl nějakým způsobem ze svého domu vystrnadit, s čímž mu pomohl Saturninův geniální nápad, ve kterém tetu spolu s Miloušem vystrašili pomocí masek Mikuláše a čerta. Takhle si žili - pán i sluha, až do tý doby kdy je přijela navštívit teta Kateřina a její syn Mikuláš. Později zjisťuje, že je o zábavu postaráno. Dovádivě žvatlala a jako obvykle chrlila jedno přísloví za druhým. Sbližoval se se slečnou a cítil i její náklonnost.

Nächster

Záškoláwww.nachinanie.ru

Saturnin čtenářský deník

Tam se setkal jak se slečnou Barborou, tak i s tetou Kateřinou a Miloušem, ale také s dědečkovým přítelem doktorem Vlachem. Když se navrátí, povšimnou si již nového mostu, jenž vede přes řeku. Po cestě se slečna Barbara sbližovala se Saturninovým pánem a Milouš viděl, že nemá šanci. Když už však prázdniny končí, tak se zase všichni vrací do svých domovů. Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.

Nächster

Zdeněk Jirotka: Saturnin

Saturnin čtenářský deník

Tato kniha se mi líbila hlavně proto, že se v něm často objevují vtipné scény a také proto že Saturnin byl takový moudrý blázen. A protože Saturnin vyhovoval všem jeho požadavkům a navíc měl na sebe vřelé doporučení, tak se muž rozhodl, že Saturnina příjme. Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení. Když už jste se s tím jednou dělali, pochlubte se ostatním a zkusme si pomáhat. Přibližuje formu suchého brits humoru. Bydlí v jednom starém městském domě v Praze, chodí pravidelně do práce a občas si chodí zahrát tenis, ale příliš se mu to nedaří.

Nächster

Saturnin :: Čtenářský deník

Saturnin čtenářský deník

Podobali jsme se, až na tu střechu nad hlavou, velmi podivné hrstce trosečníků. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla povodeň, ale nejsem si tím docela jist. Saturnin a pán jeli o prázdninách do vili dědečka, kde se všichni setkali se svými přáteli, ale pohodlná idylka se změní v dobrodružnou cestu, neboť nastanou deště a most do městečka ,,civilizace,, uplave. Do prvního cíle dorazili během pár hodin, přespali zde, nabrali potraviny a druhý den vyrazili dál. Z celého příbuzenstva se snad jediný tento mladý muž nesnaží vlichotit dědečkovi kvůli penězům.

Nächster

📢 Saturnin: Jirotka Zdenìk

Saturnin čtenářský deník

Ohlasy už žádné z dalších děl nepřekonaly. Je to bláznivý člověk se spoustou fantazie. Když obejdou celou řeku až k pramenu a zpátky, přes řeku kde bydlí, zjišťují, že byl postaven most a tak byla jejich cesta zbytečná. Kromě těchto výstředností je na něj však naprostý spoleh. Ten byl zastaven Saturninem, a tak měl jeho pán volnou cestu.

Nächster

Seznam čtenářských deníků

Saturnin čtenářský deník

Mladý muž si přes inzerát získává nového sluhu, Saturnina. Vše to začíná tím, že Saturnin tak se sluha jmenuje prodá byt a nic netušícímu pánovi oznámí, že se stěhují na loď a že je již vše zařízeno. Následně musí všichni návštěvníci dědečkova domu vyrazit na dvoudenní cestu do nejbližšího města, pro pomoc a zásoby. Nyní se nachází ve velmi nepříznivé finanční situaci a tak se všemi způsoby snaží vnutit bohatému dědečkovi, který ji však nemůže vystát. Na stránkách knížky se dozvíte, co se stane, když vás věrný sluha Saturnin přestěhuje z pohodlného bytu na loď, kde vás navštíví teta Kateřina plná přísloví se svým synem Miloušem, a co se přihodí u dědečka, jehož dům je povodní načas odříznut od civilizace. Po cestě se krom dalších humorných situací, jako Jiřího nechtěný skok do jezera, dozvídá Milouš, že se Jiří s Barborou už dostatečně sblížily, a svůj boj tak vzdává.

Nächster

📢 Saturnin: Jirotka Zdenìk

Saturnin čtenářský deník

Kterýkoli člověk, mimo dědečka, by byl pamatoval na to, že obyčejná kamna jsou někdy lepší než elektrická bez proudu, ale to se nesmělo před dědečkem ani říci. Díky tomu vznikne velké množství groteskních situací, kdy například hlavní postava vyhlásí Miloušovi válku, neboť se mu snaží ukrást lásku jeho srdce. Zdeněk Jirotka: Saturnin Postavy: Saturnin - sluha, výstřední muž toužící po zvláštních úkolech sluhy Barbora - krásná slečna, umí sportovat i vařit, je vtipná, prostě báječná Teta Kateřina - snaží se získat peníze bez práce, na každou větu má připravenou odpověď ve formě přísloví Dědeček - zvláštní, dětinský starý pán, má smysl pro legraci Obsah díla: Saturnin je sluha s dobrým srdcem ale se ztřeštěnými nápady. Před jejich pochodem se projeví mateřské pudy Kateřiny, která Milouše nacpe téměř vším jídlem, které mají schované na cestu. Např: Přestěhoval jejich domácnost na Hausbot, nebo se kvůli slečně Brboře snaží naučit tennis. Druhého dne všichni v pořádku přicházejí k městečku, ale už zdálky vidí nově postavený most.

Nächster